Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και την κοινωνική υποχρέωση για προσφορά προγραμμάτων σπουδών με αντιστοιχία στις απαιτήσεις της αγορά εργασίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προκηρύσσει θέσεις εισδοχής σε 3 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών – αυτόνομα, διαπανεπιστημιακά, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα – για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Tα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 διαμορφώνονται ως εξής:

Σε προπτυχιακό επίπεδο: «Αστυνομικές Σπουδές», «Διοίκηση Επιχειρήσεων», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην ελληνική γλώσσα: «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα», «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική», «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία», «Επιστήμες της Αγωγής», «Θεατρικές Σπουδές», «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα», «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα», «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας», «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη», «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας», «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα: «Applied Health Informatics», «Educational Leadership», «Master in Business Administration – MBA», «Social Information Systems», «Wireless Communication Systems»

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών, με πληροφορίες για τις διδακτορικές θέσεις που προσφέρονται, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

Στοχεύοντας στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και στην παροχή ευκαιριών (επανα)κατάρτισης του ενδιαφερόμενου κοινού, πέραν των ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Σπουδών του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τα πιο κάτω, μικρότερης διάρκειας προγράμματα κατάρτισης, σε αντικείμενα αιχμής:

Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media

Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας

Ανεξάρτητα, προσφέρονται και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Η ευέλικτη πρόταση παρακολούθησης αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων αφορά όλους όσοι έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/aftoteleis

Οι αιτήσεις εισδοχής στα Προγράμματα Σπουδών και Προγράμματα Κατάρτισης που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιανουαρίου 2014

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα υπάρχουν στις ανάλογες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy). Για περισσότερη υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο 22411600 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.