Βρείτε εδώ εγκύκλιο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ), ημερ. 07/04/2014, Αρ.Φακ.ΑΑΠ107, αναφορικά με τις αλλαγές για τη διαδικασία εξέτασης προσωρινού ελέγχου ενώπιον της ΑΑΠ, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας.