Βρείτε εδώ την εγκύκλιο της Υπηρεσίας Τελωνείων και ΦΠΑ αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις για Κροατικά προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς πριν από την 1η Ιουλίου 2013, ημερομηνία ένταξης της Κροατίας στην Ε.Ε.