Βρείτε εδώ το ειδικό πολεοδομικό διάταγμα που εξέδωσε πρόσφατα ο Υπουργός Εσωτερικών για αύξηση των ορόφων σε βιομηχανίες που βρίσκονται σε Βιομηχανικές Κυβερνητικές Περιοχές.

Το Διάταγμα επιτρέπει την αύξηση των ορόφων κατά δυο νοουμένου ότι οι επιπλέον όροφοι αφορούν το γραφειακό μέρος της ανάπτυξης το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του συνολικού εμβαδού.