Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012 σημείωσαν μικρή αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, άνοδος παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Υγραερίου, Βενζίνης και Ασφάλτου. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα και στις πωλήσεις Γεωργικού Πετρελαίου, Βαρέος Μαζούτ και Πετρελαίου Κίνησης.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν αύξηση 2,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών για το έτος 2012 σημείωσαν μείωση 8,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μεγάλες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις Ασφάλτου (-43,4%), Ελαφρού Μαζούτ (-23,8%), Βαρέος Μαζούτ (-13,3%), Πετρελαίου Κίνησης (-11,2%) καθώς και στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα (-10,5%). Οι πωλήσεις Αμόλυβδης Βενζίνης μειώθηκαν κατά 3,3% και Ακάθαρτου Πετρελαίου κατά 3,1%. Αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία (18,8%) και στις πωλήσεις Καθαρού Πετρελαίου (2,9%). Τα αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του 2012 παρουσίασαν πτώση 8,0% σε σχέση με το τέλος του 2011.