Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ανακοινώνει ότι ο κ. Πάμπος Καμμάς, Διευθυντής Τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), εξελέγη στο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου 2013, κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στη ψηφοφορία πήραν μέρος όλες οι χώρες Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υποψήφιες προς ένταξη. Η θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) αφορά τη χρονική περίοδο 2014-2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Eθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Κύπρου, CYS, συμμετείχε και τα προηγούμενα χρόνια στο Δ.Σ. του CEN, δια του αποχωρούντα Γενικού Διευθυντή του, Δρα Ιωάννη Καρή. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι η CEN είναι ένας περιφερειακός Οργανισμός που εκπονεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που υιοθετούνται από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.