Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων ειδικά διαμορφωμένο για αρχάριους. Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη νεοεισερχόμενων ερευνητών στο Πρόγραμμα Horizon 2020, το Εργαστήρι αναμένεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, αναπτύσσοντας πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος κύκλος συγγραφής Προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης της κατάλληλης θεματικής για την κάθε ιδέα, διαμόρφωσης Προτάσεων, Αναζήτησης Συνεργατών και κατάρτισης Προϋπολογισμού. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση των μεθόδων συγγραφής πετυχημένων Προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι (20) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων έχει ήδη προγραμματιστεί δεύτερο Εργαστήρι για το Σεπτέμβριο του 2014, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ομάδα Στόχος: Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν λίγες ή και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020.

Δηλώσεις Συμμετοχής: Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 4η Ιουνίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).