Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα την ‘Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 στο ξενοδοχείο Cleopatra, στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 08:45πμ μέχρι τις 14:30μμ.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες πως να ετοιμάσουν μια πετυχημένη πρόταση για συνεργατικό έργο στις Προτεραιότητες 2 και 3 (Βιομηχανική Ηγεμονία και Κοινωνικές Προκλήσεις) του «Ορίζοντα 2020». Το Εργαστήριο θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:

• πώς να βρει κανείς και να κατανοήσει τη θεματική που τον ενδιαφέρει

• πώς να βρει συνεργάτες και να ‘χτίσει’ το δίκτυο συνεργασίας του

• πώς να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής

• η συγγραφή της πρότασης: επιμέρους κομμάτια και προϋπολογισμός

• βασικοί κανόνες συμμετοχής σε σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει πως μια καλά σχεδιασμένη πρόταση έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτάσεις θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας από την ομάδα στόχο. Το Εργαστήριο αναμένεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων στο πλαίσιο του Η2020.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι – πέντε (25) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε αρχάριους οι οποίοι αναμένεται να είναι άτομα που έχουν λίγες ή/και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αλλά και για προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. (π.χ. 7ο ΠΠ) και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΔΕΣΜΗ ΙΠΕ) γενικότερα. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε ανάλογο εκπαιδευτικό εργαστήριο που διοργανώθηκε από το ΙΠΕ.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τη 17η Ιουνίου 2015 με fax 22205001 ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).