Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για παροχή ελαφρύνσεων, είχε προχωρήσει σε τροποποίηση της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να μην επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την καθυστέρηση καταβολής εισφορών, που αφορούν περιόδους εισφορών του 2013, νοουμένου ότι αυτές θα καταβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Επιπλέον, μετά από συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα έχουν προχωρήσει σε αναστολή όλων των ποινικών διώξεων που αφορούσαν περιόδους εισφορών του 2013 και εκκρεμούσαν ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων.

Υπογραμμίζεται ότι για όσους εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους δεν εξοφλήσουν τις οφειλόμενες εισφορές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα επιβάλλεται το πρόσθετο τέλος για όλη την περίοδο, που αφορά η καθυστέρηση και θα ληφθούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία δικαστικά μέτρα.

Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτρέπουν τους εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους όπως εξοφλήσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους πριν από την 31.12.2013, ώστε να επωφεληθούν της πιο πάνω ελάφρυνσης, η οποία είναι σημαντική.