Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2014, όπως και πέρσι, θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και συναφή υποστατικά.

Βασικός στόχος της φετινής εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τα αιχμηρά αντικείμενα και τους εργονομικούς παράγοντες. Ο στόχος αυτός καθορίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων που συμβαίνουν στις εν λόγω βιομηχανίες.

Επίσης κατά την εκστρατεία αυτή θα εφαρμοστεί δειγματοληπτικά η μέθοδος ΚΙΜ (KeyItemMethod), η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, μια ειδική μέθοδο αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση