Ο δείκτης αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ευρωζώνη ήταν 13,1% το τρίτο τρίμηνο του 2014, έναντι 13,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Στην ΕΕ των ’28’, ο δείκτης αποταμίευσης έπεσε στο σημείο ρεκόρ του 10,3%, έναντι 10,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην ευρωζώνη παρατηρήθηκε σε πραγματικούς όρους αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 0,6% το τρίτο τρίμηνο του 2014, μετά από αύξηση 0,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα μεγαλύτερης αύξησης του εισοδήματος από τις τιμές. Η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,5%.