Η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων χωρίς χρονικό περιορισμό δεν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία

Το Ανώτατο Δικαστήριο σε πρόσφατη του απόφαση έκρινε ομόφωνα ότι οι πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα ξεπουλήματα και περιορίζουν τις χρονικές περιόδους πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων, αντιβαίνουν και είναι ασύμβατες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών.

Η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων χωρίς χρονικό περιορισμό δεν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αντιθέτως απαγορεύεται η τήρηση αυστηρότερων μέτρων από αυτά που προβλέπει η Οδηγία (όπως ήταν και η περίπτωση της Κύπρου). Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά τρόπο τελεσίδικο πλέον τερματίζει τον αναχρονιστικό θεσμό του χρονικού περιορισμού των ξεπουλημάτων.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει την απόφαση αυτή αφού πάγια θέση της ήταν η ελεύθερη διεξαγωγή ξεπουλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, όπως επίσης πάγια θέση της είναι και η ελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων.