Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της κ. A. Tajani, διοργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό (“Missions for Growth”). Σκοπός των αποστολών αυτών είναι –μεταξύ άλλων- η προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων της ΕΕ (κυρίως των Μικρομεσαίων) και γενικότερα η αξιοποίηση/ανάδειξη επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών.

Οι εμπορικές αποστολές που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεξάρτητες από τις αποστολές που διοργανώνονται από τις εθνικές αρχές των κρατών-μελών (συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας), ενώ τα έξοδα συμμετοχής των επιχειρήσεων (ταξιδιού και διαμονής) καλύπτονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά της εμπορικές αποστολές που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/guidelines/index_en.htm  

Η επόμενη εμπορική αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα στις 18-20 Ιουλίου 2013. Εταιρείες ή/και Σύνδεσμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αποστολή, μπορούν να το πράξουν μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/china/index_en.htm

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 16 Ιουνίου 2013.

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κυπριακών επιχειρήσεων, παρακαλούμε όπως τυχών ενδιαφερόμενες εταιρείες/συνδέσμοι κοινοποιήσουν το αίτημα του και στo Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ηλεκτρονική διεύθυνση gtsiamettis@mcit.gov.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιώργο Τσιαμέττη, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (τηλ. 22 867228).