Στα €331,7 εκ. ανήλθε τον Ιούλιο το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τον Ιούλιο οι συνολικές εισαγωγές ήταν €462 εκ., εκ των οποίων €323,6 εκ. ήταν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €138,4 εκ. εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €130,3 εκ., εκ των οποίων €71,8 εκ. προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €58,5 εκ. σε τρίτες χώρες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε σε €1,9 δισ., καθώς οι εισαγωγές ήταν €2,8 δισ. και οι εξαγωγές €905 εκ.