Βρείτε εδώ ανακοίνωση αναφορικά με την 6η προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ ««Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο».