Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι o ρυθμός πληθωρισμού τον Απρίλιο 2013 μειώθηκε στο 0,1% σε σύγκριση με 1,3% το Μάρτιο 2013 και 3,6% τον Απρίλιο 2012.