Σχετικά με ενδιαφέρον για εξαγωγές στη Βουλγαρία, σας ενημερώνουμε για το ενδιαφέρον βουλγαρικής επιχείρησης που κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (Αρ. Φακ. 8.10.01/40, ημερ.23.9.2014), για αγορά των πιο κάτω προϊόντων:

– Συσκευασμένο ψάρι (canned fish)

– Συσκευασμένο κρέας (canned meat)

– Συσκευασμένα λαχανικά (canned vegetables)

– Ζυμαρικά (pasta)

– Γλυκά (delicatessen)

– Σοκολάτες και μπισκότα

– Τυρί

– Ελαιόλαδο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε επικοινωνήστε με την κα Elena Blagoeva, Import department Balkanfest Ltd, Bul. Knlaz Boris I, 133, 9010 Varna,
Bulgaria tel. 00359889342322 (email:office@balkanfestbulgaria.com,website: www.balkanfestbulgaria.com).