Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν), η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτικές παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Επαρχίες.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Χρίστο Τζάμα, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλ. 22390219.