Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. οργανώνει Ημερίδα με τίτλο The First Calls for Proposals for Information and Communication Technologies and Future and Emerging Technologies in Horizon 2020: Infoday and Feedback Sessions, η οποία θα λάβει μέρος την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09:15 π.μ. στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) (Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος).

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη των Κυπριακών Φορέων, η Ημερίδα θα αποτελείται από δύο μέρη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος θα γίνουν σύντομες αλλά περιεκτικές Παρουσιάσεις των ανοικτών Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εργασίας Information and Communication Technologies (ICT) και Future and Emerging Technologies (FET) από τον Εκπρόσωπο της Ε.Ε., κ. Tom Clausen. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν εν συντομία η θεματική ενότητα Digital Security του Προγράμματος Εργασίας Secure Societies από το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7: Ασφαλείς Κοινωνίες, κα Λίνα Τσούμπανου και οι υπηρεσίες στήριξης της Κυπριακής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» από το αρμόδιο ΕΣΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου. Κατόπιν ολοκλήρωσης των Παρουσιάσεων, θα δοθεί επαρκές χρονικό περιθώριο για υποβολή ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες οι οποίοι καλούνται να μελετήσουν το Πρόγραμμα Εργασίας και για τα δυο Προγράμματα και σε περίπτωση που το επιθυμούν, να στείλουν εκ των προτέρων τυχόν θέματα ή απορίες που θα ήθελαν να σχολιάσει ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Στο δεύτερο μέρος, θα διευθετηθούν προκαθορισμένες Συναντήσεις Ανατροφοδότησης (Feedback Sessions) δέκα λεπτών στο πλαίσιο των οποίων ερευνητές οι οποίοι θα εκφράσουν εκ των προτέρων το ενδιαφέρον τους θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εν συντομία τις ιδέες τους ή τις μέχρι τώρα εργασίες τους σχετικά με Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των πρώτων Προσκλήσεων ICT και FET. Στις Συναντήσεις αυτές θα συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε., ο Εκπρόσωπος της Κύπρου στη Διαχειριστική Επιτροπή για το Πρόγραμμα ICT, κ. Σοφοκλής Χατζησοφοκλέους, και το αρμόδιο ΕΣΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου. Σκοπός των Συναντήσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία σε Φορείς της Κύπρου να λάβουν κάποια γενικά αλλά χρήσιμα σχόλια στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για υποβολή Προτάσεων με κύριο σχολιασμό σε σχέση με το κατά πόσο η ιδέα που θα παρουσιαστεί συνάδει με τη θεματική ενότητα στην οποία θα υποβληθεί. Επισημαίνεται ότι κύρια προϋπόθεση συμμετοχής στις Συναντήσεις είναι η αποστολή των Παρουσιάσεων (με όριο τις τρεις διαφάνειες ανά Πρόταση) το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2014 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο lkountouridou@research.org.cy.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Παρουσίασης του κάθε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν και γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Βρείτε εδώ τη σχετική Ημερήσια Διάταξη και εδώ τη Δήλωση Συμμετοχής.

Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 αποστέλλοντας την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής στην κα Άρτεμη Καπιρή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Horizon2020@research.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.