Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με θέμα: CYS EN ISO 50001 is proven to generate Significant Energy Savings!

Η ημερίδα ήταν ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο και στόχος της ήταν να δοθεί μια σφαιρική ενημέρωση για τα οφέλη που αποδεδειγμένα πλέον προκύπτουν από την εφαρμογή ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το πρότυπο CYS EN ISO 50001.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Αν. Γενικός Διευθυντής του CYS κ. Βάσος Βασιλείου τόνισε ότι ο Οργανισμός, στην προσπάθεια του να συμβάλει στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων προσφέρει και τις ακόλουθες υπηρεσίες μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) :

(α) διοργανώνει σειρά από προγράμματα για επιθεωρητές συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το πρότυπο CYS EN ISO 50001

(β) έχει επεκτείνει το πεδίο δραστηριοτήτων της ΚΕΠ η οποία είναι σε θέση ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις επιχειρήσεων που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο κ. Γιάννης Θωμά εκπροσωπώντας την Υπηρεσία Ενέργειας (ΥΕΕΒ&Τ) αναφέρθηκε στη μεγάλη αξία που έχουν αποκτήσει σήμερα τα συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης στην διαμόρφωση και υλοποίηση εταιρικών πολιτικών και μέτρων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετα, οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις εφαρμόζοντας ένα τέτοιο σύστημα και αποκτώντας τη σχετική πιστοποίηση, θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τη νομοθετική υποχρέωσή τους (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση) να υποβάλλονται κάθε τέσσερα χρόνια σε Ενεργειακό Έλεγχο.

Κύριος εισηγητής της ημερίδας ήταν ο Δρ Mike Brogan, Ιρλανδός εμπειρογνώμονας με ενεργό ανάμειξη στην εκπόνηση του διεθνούς αυτού προτύπου. Ο Δρ Brogan διαθέτει πολυετή πείρα από δημόσιους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες ανά το παγκόσμιο, όπου με την υποστήριξη εξειδικευμένων λογισμικών εφάρμοσε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης.

Μέσα από τις παρουσιάσεις του ο Δρ Brogan ανέλυσε τις βασικές πρόνοιες του προτύπου και ανέδειξε ότι από τη δημοσίευση του CYS EN ISO 50001 το 2011 μέχρι και σήμερα, η εφαρμογή και η πιστοποίηση με βάση τα πρότυπο αυτό κερδίζει συνεχώς έδαφος. Πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη πιστοποιηθεί και απολαμβάνουν τα οφέλη από την αυξανόμενη ενεργειακή αποδοτικότητα, τις μειωμένες δαπάνες και τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Επιχειρήσεις που έχουν μεταβεί από μια παραδοσιακή προσέγγιση εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα επίσημο Ενεργειακό Σύστημα Διαχείρισης έχουν ανταμειφθεί σημαντικά για τις προσπάθειές τους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από εγκαταστάσεις στην Ευρώπη οι οποίες είναι πιστοποιημένες με βάση το CYS EN ISO 50001, η εξοικονόμηση ενέργειας κυμαίνεται από 6 μέχρι και 37%! Σύμφωνα δε με στοιχεία από τις ΗΠΑ, η ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να βελτιωθεί κατά ένα μέσο όρο 10% μέσα στους πρώτους 18 μήνες από την εφαρμογή, με απόσβεση των δαπανών της εφαρμογής του συστήματος σε λιγότερο από 2 χρόνια! Διάφορα λογισμικά που είναι διαθέσιμα στην αγορά διευκολύνουν την εφαρμογή των συστημάτων αυτών για τη διαχείριση της ενέργειας, αφού πολύ απλά μετατρέπουν τις ενεργειακές πληροφορίες σε δυναμικά σχέδια δράσης, τα οποία ενσωματώνονται σε ολόκληρη την επιχείρηση και οδηγούν μεθοδικά στη συνεχή μείωση των ενεργειακών δαπανών.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών και κυρίως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακοί Μηχανικοί καθώς και στελέχη Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Την πραγματοποίηση της ημερίδας στήριξαν οι ακόλουθοι χορηγοί: C.P.Envirosystems, Enerit, Υπουργείο Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Deloitte.