Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο: «European Research Council Programmes and Horizon 2020». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) στηρίζει τους πλέον ταλαντούχους ερευνητές και τις ομάδες τους ώστε να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου πρωτοποριακή έρευνα αιχμής, αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Ο προϋπολογισμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στα 13 δις. Ευρώ, ενώ τα Προγράμματα του ERC έχουν καθιερωθεί και χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές για τις δυνατότητες υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ERC από την Εκπρόσωπο του ERC Executive Agency, Δρα Ελένη Ζίκα, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία, με τη Δήλωση Συμμετοχής, να θέσουν προκαθορισμένα ερωτήματα προκειμένου αυτά να απαντηθούν και να συζητηθούν στο πλαίσιο της Εκδήλωσης καθώς και να ζητήσουν κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Εκπρόσωπο του ERC Executive Agency για συζήτηση της Πρότασής τους (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ημερήσια Διάταξη εδώ.

Για συμμετοχή, συμπληρώστε το σχετικό έντυπο (βρείτε εδώ) και αποστείλετε το στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τη 19η Φεβρουαρίου 2014 είτε μέσω τηλεομοιότυπου (22205001) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ipe4@research.org.cy).

Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Ματθαίο Σπανό (Εθνικό Σημείο Επαφής ERC, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) στο τηλ. 22205049