Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Legal and Financial Issues and the Model Grant Agreement in Horizon 2020».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2014, στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.

Ομιλητές θα είναι ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. David Mejuto (Legal Officer, DG Research & Innovation, Unit J1 Common Legal Support Service) καθώς και αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
– Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
– Κανόνες Συμμετοχής
– Πρότυπο Συμφωνητικό Συνεργασίας

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν προκαθορισμένα ερωτήματα προς τον Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ), προκειμένου να απαντηθούν και να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας.

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τη 13η Μαρτίου 2014 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ipe4@research.org.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες, Λίνα Τσούμπανου (Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας), τηλ. 22205055