Στις 18 Μαρτίου 2014 εγκαινιάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) η Ενημερωτική Πύλη Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (www.fundingprogrammesportal.gov.cy) η οποία έχει στόχο να αποτελέσει το κύριο εργαλείο και πηγή ενημέρωσης για όλους όσον αφορά δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δυνητικά και από εθνικά προγράμματα και σχέδια χορηγιών. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ακολουθήσουν την ενημερωτική πύλη στο Twitter στο @FundingPortalCY.