Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας έγγραφο του General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) της Κίνας, στο οποίο περιγράφονται τα μέτρα / προϋποθέσεις εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γιώργο Τσιαμέττη στο Υπουργείο Εμπορίου (τηλ. 22867228).

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που κυπριακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την εξαγωγή των κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα να ενημερώσουν το Υπουργείο Εμπορίου.

Βρείτε το έγγραφο εδώ