Πληροφοριακά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή τροφίμων και φαρμάκων της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Food and Drug Authority – SFDA) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία αφορούν στις διαδικασίες/καθεστώς εξαγωγών τροφίμων/προϊόντων ζωικής προέλευσης στην εν λόγω χώρα.

Procedures of approving meat establishments

User Manual for Registration Inspection of Foreign Establishment

SFDA – Ban and ban lifting procedures

SFDA – Country List – Meat & Countries of Importation (November 2013)

SFDA – Health Certificate for Export of meat and meat products

Documentry check list

Inspection Forms Of Health Conditions in Food Factories and Their Personnel

Inspection Form for Big Animals Slaughterhouses

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιώργο Τσιαμέττη, Υπηρεσία Εμπορίου Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (e-mail: gtsiamettis@mcit.gov.cy)