Άρθρο του Γιάννη Βασιάδη (Μηχανολόγος Μηχανικός / Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης – CYS) με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας με την Αξιολόγηση των Συστημάτων Άντλησης – Νέο Διεθνές Πρότυπο ISO/ASME 14414»