Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστική Υπηρεσίας Κύπρου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της χώρας για το Δεκέμβριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν € 425,8 εκ., εκ των οποίων € 317,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και € 108,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές ήταν € 104,8 εκ., εκ των οποίων € 57,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και € 47,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.