Η Ε.Ε. έχει δημοσιεύσει προσχέδια των Προγραμμάτων Εργασίας του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων και των Προγραμμάτων Εργασίας για τις Θεματικές Περιοχές «Information and Communication Technologies» (ICT) και «Future and Emerging Technologies» (FET), με τις απαραίτητες επιφυλάξεις ως προς τον προσωρινό τους χαρακτήρα. Τα προσχέδια βρίσκονται εδώ.

Κύριος στόχος της Θεματικής Περιοχής ICT του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η επίτευξη σημαντικής προόδου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως απαραίτητο μέσο αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, στόχος της Θεματικής Περιοχής FET η οποία θα χρηματοδοτείται μέσω ειδικού Προγράμματος Εργασίας για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες, είναι η μετατροπή της Αριστείας στην Ευρώπη σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την ανάπτυξη ριζοσπαστικών τεχνολογικών δυνατοτήτων. Επισημαίνεται ότι οι πρώτες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του «Ορίζοντα 2020» αναμένεται να ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2013.

Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνεται ότι η εκδήλωση για την επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2014, σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα, ενώ εντός των επόμενων μηνών προγραμματίζονται και ειδικές Ημερίδες για τις διάφορες Θεματικές Περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου, κα Λίτσα Κουντουρίδου (τηλέφωνο 22205020, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο lkountouridou@research.org.cy)