Στις 23.06.2014 το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε Κανονισμό, βάσει του οποίου απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης. Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός απαγορεύει την παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης και ασφάλισης που συνδέονται με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

Ο υπό αναφορά Κανονισμός αποτελεί συνέχεια της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 20/21 Μαρτίου 2014, το οποίο ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει οικονομικούς, εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς περιορισμούς έναντι της Κριμαίας προς ταχεία εφαρμογή.

Οι πιο πάνω απαγορεύσεις εφαρμόζονται από τις 25.06.2014.