Εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2013 ο Κανονισμός 513/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή προσωρινών δασμών αντι-ντάμπιγκ για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια προέλευσης Κίνας, ως εξής:

Επιβολή προσωρινών δασμών από 4/6/13 σε δύο στάδια: μέχρι 5/8/13 δασμός 11,7% και από της 6/8/13 και μετά, o δασμός καθορίζεται στα 47,6%. Οι προσωρινοί αυτοί δασμοί μπορούν να ισχύουν για μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα 6 μηνών. Το αργότερο μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιβληθούν οριστικοί δασμοί με διάρκεια 5 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδας της ΕΕ ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, στην οποία εκδόθηκε ο Κανονισμός 513/2013

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=909