Η Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελεί μια γενική ανασκόπηση των εξελίξεων και δραστηριοτήτων στον τομέα της Γεωργίας, των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, κατά το έτος 2012.

Βρείτε εδώ την Ετήσια Έκθεση