Βρείτε εδώ την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ετήσια Εκδήλωσης Ποιότητας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και της Κυπριακής Εταιρίας Πιστοποίησης (ΚΕΠ), που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Hilton Park.