Μείωση κατά 0,7% σημείωσε ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ σε σχέση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους κατέγραψε άνοδο 29,3% γεγονός αναμενόμενο λόγω γιορτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε στις 103,2 μονάδες (βάση 2010=100), παρουσιάζοντας αύξηση 29,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2014.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2013 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 0,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιανουάριο 2014 μειώθηκε κατά 25,1% και έφτασε στις 77,3 μονάδες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2014. Για τον Ιανουάριο 2015 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2014.