Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αρχής.

Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν εκατόν σαράντα περίπου εκπρόσωποι Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, έγινε:

  • ανασκόπηση και αξιολόγηση της μέχρι σήμερα συνεργασίας τους με την ΑνΑΔ,
  • παρουσίαση του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν) και του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ).

Σε καλωσόρισμα του, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ κος Γιώργος Παναγίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προθεσμία της 1ης Ιουλίου 2014 που έχει τεθεί ώστε όλοι οι συντελεστές παροχής κατάρτισης (Κέντρα, Δομές και Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης), να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν μέσω της ΑνΑΔ ώστε να έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με αυτή για την εφαρμογή επιχορηγουμένων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης. Τόνισε επίσης τη μεγάλη σημασία των δύο Συστημάτων ως κύριους πυλώνες για τη διασφάλιση ποιότητας.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από Λειτουργούς της ΑνΑΔ στις οποίες τονίστηκε στους παρευρισκομένους η σημασία της Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης πριν την καθορισμένη προθεσμία. Στη συνέχεια της συνάντησης, έγινε λεπτομερής παρουσίαση των διαδικασιών εξέτασης και πιστοποίησης και της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με εκτενή συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν περαιτέρω επεξηγήσεις και διευκρινίσεις από την ΑνΑΔ και με πρακτική καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για υποβολή αιτήσεων.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση της ΑνΑΔ με εκπροσώπους των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.