Τα αποτελέσματα της 18ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις κατηγορίες με τη σημαντική πτώση να παρατηρείται σε Λευκωσία και Λεμεσό. Η Λευκωσία αισθάνεται σαφώς τις επιπτώσεις από τον κυβερνητικό και τραπεζικό τομέα (οι δύο τομείς που κυριαρχούν στην τοπική αγορά εργασίας), ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες πόλεις την πτωτική τάση. Παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1.4% και 2.6% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Αμμόχωστο (4.0% για τα σπίτια και 9.3% για τα διαμερίσματα).

Παγκύπρια, οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 1.7%, των γραφείων κατά 1.4% και των αποθηκών κατά 0.9%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2013, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 10.7%, των σπιτιών κατά 7.8%, των καταστημάτων κατά 14.8%, των γραφείων 10.4% και των αποθηκών κατά 11.4%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 1.4% στα διαμερίσματα, 1.6% στα σπίτια, στα καταστήματα 1.3%, στις αποθήκες 3.1% και στα γραφεία 1.2%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 11.3% για τα διαμερίσματα, 12.6% για σπίτια, 23.3% για καταστήματα, 15.3% για γραφεία και 14.0% για αποθήκες. Όλες οι κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξακολουθούν να επηρεάζονται, με αυτές που κατέγραψαν πρώτες τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινήτων, τώρα να έχουν το χαμηλότερο ρυθμό μείωσης.

O κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, εκ μέρους του ΣΕΕΑΚ, δήλωσε: «Η πτωτική πορεία στις τιμές των ακινήτων συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2014. Το θετικό που παρατηρείται ένα χρόνο μετά τις οδυνηρές αποφάσεις του Eurogroup είναι η αυξημένη εμπορευσιμότητα. Φαίνεται ότι το 2013 οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν πιάσει «πάτο» και είναι ξεκάθαρο ότι το 2014 θα κινηθεί ανοδικά η κτηματαγορά όσον αφορά τις πωλήσεις ακινήτων. Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων το 2014 αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική πορεία τουλάχιστο κατά το πρώτο εξάμηνο με εξαίρεση συγκεκριμένων τύπων ακινήτων όπως για παράδειγμα εισοδηματικά ακίνητα σε πολύ καλές (κεντρικές) περιοχές ή εξειδικευμένα projects (Landmark projects) κυρίως επί της παραλίας. Η περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά και τα υψηλά επιτόκια παρουσιάζονται ως τροχοπέδη για την σταθεροποίηση της αγοράς των ακινήτων.»

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS http://www.rics.org/cy/knowledge/news-insight/news/rics-cyprus-property-price-index-q1-2014/