Τα αποτελέσματα της 17ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκυπρια σε όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές, όλων των κατηγοριών. Η Λευκωσία αισθάνθηκε σαφώς τις επιπτώσεις των εξελίξεων στον κυβερνητικό και τραπεζικό τομέα (οι δύο τομείς που κυριαρχούν στην τοπική αγορά εργασίας), ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες πόλεις την πτωτική τάση. Παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1.6% και 0.5% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη Λάρνακα (1.4% για τα σπίτια) και στη Λευκωσία (6.8% για τα διαμερίσματα). Παγκύπρια, οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 3.2%, των γραφείων κατά 1.4% και των αποθηκών κατά 0.7%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τέταρτο τρίμηνο του 2012, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 13.3%, των σπιτιών κατά 10.5%, των καταστημάτων κατά 19.8%, των γραφείων 12.8% και των αποθηκών κατά 15.4%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 1.0% στα διαμερίσματα, 1.3% στα σπίτια, στα καταστήματα 3.0%, στις αποθήκες 1.4% και στα γραφεία 1.6%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του τέταρτου τριμήνου του 2012, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 13.3% για τα διαμερίσματα, 12.3% για σπίτια, 29.4% για καταστήματα, 18.8% για γραφεία και 18.0% για αποθήκες. Όλες οι κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξακολουθούν να επηρεάζονται, με αυτές που κατέγραψαν πρώτες τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινήτων, τώρα να έχουν το χαμηλότερο ρυθμό μείωσης. Μόνο τα ακίνητα της περιοχής Αμμοχώστου κατέγραψαν μια οριακή αύξηση τόσο σε ότι αφορά αγορά, όσο και στα ενοίκια, καθώς η συγκεκριμένη επαρχία φαίνεται να σταθεροποιείται σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Παύλο Λοΐζου, MRICS, «Τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2013 δείχνουν τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών των ακινήτων σε όλη την Κύπρο, με κάποια σταθεροποίηση να συμβαίνει με τον πιο σκληρό χτύπημα στην αγορά της Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Με τον όγκο των συναλλαγών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, την ανεργία σε επίπεδα ρεκόρ, την πίεση των πρόσθετων φόρων, είναι μάλλον απίθανο ότι η αγορά θα ανακάμψει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς όμως δεν περιμένουμε να αρχίσει η σταθεροποίηση μεσοπρόθεσμα, με τις τιμές να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα».

Από την πλευρά του ο κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, εκ μέρους του ΣΕΕΑΚ, δήλωσε: «Ο τομέας της Κυπριακής Κτηματαγοράς διανύει μία περίοδο κάμψης και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην εμπορευσιμότητα των ακινήτων αφού οι πωλήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για το 2013 έχουν πιάσει πάτο. Δεν αναμένουμε οποιαδήποτε σημαντική διαφοροποίηση στις πωλήσεις/εμπορευσιμότητα των ακινήτων κατά το 2014, αλλά πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά θα επανέρχεται η εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων και για σκοπούς επένδυσης. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να έχουν πτωτική πορεία ενώ αναμένεται να υπάρξει μείωση του ρυθμού πτώσης των τιμών στο εγγύς μέλλον. Αναμένεται επίσης να υπάρξει ενδιαφέρον και τοποθέτηση κάποιων επενδυτών σε επιλεγμένα ακίνητα κατά το 2014 (κυρίως εισοδηματικά ακίνητα σε κεντρικές περιοχές) για σκοπούς μακροπρόθεσμης επένδυσης».

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS http://www.rics.org/uk/knowledge/market-analysis/europe-market-insights