Όπως αναφέρετε σε ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, όλες οι εταιρείες που δεν έχουν καταβάλει το ετήσιο τέλος μέχρι 31 Μαΐου 2013 υπόκεινται σε επιβάρυνση 10%, δηλαδή θα πληρώνουν €385 ευρώ μέχρι 31 Ιουλίου 2013.

Αν δεν το έχουν καταβάλει μέχρι 31 Ιουλίου 2013, θα υπόκεινται συνολικά σε επιβάρυνση 40%, δηλαδή θα πληρώνουν €490 ευρώ μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.

Μετά την πάροδο των πιο πάνω προθεσμιών το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη θα προχωρήσει στην αφαίρεση τους από το μητρώο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εάν η εταιρεία καταβάλει εντός 2 ετών από την αφαίρεση της €500, επανέρχεται αυτοδίκαια στο μητρώο.

Μετά τα 2 έτη από την αφαίρεση της καταβάλει €750 ευρώ για να επανέλθει στο μητρώο.