Η εξαμηνιαία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στα κράτη-μέλη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταδεικνύει τη μεγάλη απαισιοδοξία που επικρατεί μεταξύ των Κυπρίων για την οικονομία, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός παραμένει διχασμένος στο θέμα του ευρώ, με το ποσοστό των υποστηρικτών να είναι ακριβώς ίδιο (47%) με εκείνο των αντίθετων.

Έντονη ανησυχία της κοινωνίας καταγράφεται και στις άλλες χώρες του νότου, κυρίως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Ελλάδα παρά τη σκληρή λιτότητα, οι πολίτες εξακολουθούν να υποστηρίζουν μαζικά το ευρώ, περισσότερο από ό,τι στις άλλες χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα.

Το 98% των Κυπρίων χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα κακή ή πολύ κακή, ενώ μόνο το 2% εκφράζει αντίθετη άποψη. Ανάλογη απαισιοδοξία επικρατεί στην Ελλάδα (98% επίσης), ενώ οι μέσοι όροι της ΕΕ ήταν 72% και 26%, αντίστοιχα.

Για τους επόμενους 12 μήνες, το 67% των Κυπρίων, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ, προβλέπει νέα επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας, ενώ το 11% βλέπει βελτίωση. Στην Ελλάδα, το 62% προβλέπει επιδείνωση και το 11% βελτίωση, ενώ οι μέσοι όροι στην ΕΕ ήταν 34% και 18%, αντίστοιχα.

Στην ερώτηση για την κατάσταση του νοικοκυριού τους, οι Κύπριοι την χαρακτηρίζουν καλή σε ποσοστό 41%, ενώ το 58% θεωρεί ότι είναι κακή. Στην Ελλάδα τα ποσοστά ήταν 22% και 78% αντίστοιχα. Στην ΕΕ το 63% τη χαρακτηρίζει καλή και το 35% κακή.

Το 49% των Κυπρίων προβλέπει ότι η κατάσταση του νοκοκυριού του θα επιδεινωθεί τους επόμενους 12 μήνες, το 6% ότι θα βελτιωθεί, ενώ το 41% προβλέπει ότι θα παραμείνει αμετάβλητη.

Για την απασχόληση, το 97% των Κυπρίων χαρακτηρίζει την κατάσταση κακή, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Έλληνες με 99%, ακολουθούμενοι από τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους με 98%. Στην ΕΕ το 19% τη χαρακτηρίζει καλή και το 80% κακή. Για τους 12 επόμενους μήνες το 6% των Κυπρίων προβλέπει βελτίωση της κατάστασης, και το 77% επιδείνωση.

Το 59% των Κυπρίων εκτιμά ότι η χώρα κινείται σε λάθος δρόμο, ενώ το 15% πιστεύει ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Οι πιο αρνητικές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή προήλθαν από τους Έλληνες όπου 8 στους 10 θεωρούν ότι η χώρα βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση.

Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση στην Κύπρο έχει το 25% των ερωτηθέντων, ενώ το 66% απάντησε αρνητικά. Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 9% και 90% αντίστοιχα. Στην ΕΕ το 25% έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του, ενώ το 71% απάντησε αρνητικά.

Απόλυτη απόρριψη και των πολιτικών κομμάτων καταγράφεται στις χώρες του νότου. Το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δεν έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, ενώ μόλις το 4% απάντησε θετικά. Στην Κύπρο το 87% δεν έχει εμπιστοσύνη και μόνο το 10% απάντησε ότι περιβάλει με εμπιστοσύνη τα πολιτικά κόμματα.

Σε επίπεδο ΕΕ, έξι στους δέκα πολίτες αισθάνονται «Ευρωπαίοι» και επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους, αλλά λιγότεροι από τους μισούς (46%) γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται.

Τα σημερινά αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τα δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ το πιο θετικό αποτέλεσμα της ΕΕ — σχεδόν έξι στα δέκα άτομα θεωρούν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών ως το πλέον θετικό αποτέλεσμα.

Παρά την κρίση, εκείνοι που δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ υπερβαίνουν εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο στις 19 από τις 28 χώρες, ενώ φαίνεται να υποχωρεί η απαισιοδοξία όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στις θέσεις εργασίας. Περίπου επτά στους δέκα Ευρωπαίους (67 %), στα περισσότερα κράτη μέλη, πιστεύουν ότι η φωνή της ΕΕ έχει απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η απόλυτη πλειονότητα (51 %) των Ευρωπαίων είναι υπέρ του ευρώ, και εκείνοι που ζουν εντός της ευρωζώνης υποστηρίζουν το ενιαίο νόμισμα με πλειοψηφία δύο τρίτων (62 %). Η στήριξη αυτή είναι πιο έντονη (μεταξύ 68 % και 77 %) σε τέσσερις από τις πέντε χώρες που προσχώρησαν τελευταίες στην Ευρωζώνη (Εσθονία, Μάλτα, Σλοβενία και Σλοβακία).

Το εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο του 2013 πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 10 έως τις 26 Μαΐου 2013. Συνολικά, ερωτήθηκαν 32.694 άτομα σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.