Το Τμήμα Εργασίας και το Δίκτυο EURES Κύπρου, σε συνεργασία με το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο διοργανώνουν διήμερη εκδήλωση (22 και 23 Νοεμβρίου 2013) στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Η εν λόγω εκδήλωση εμπίπτει μέσα στις ετήσιες δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURES που πραγματοποιούνται σε όλα τα Κράτη Μέλη, μέσα στο γενικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκή Επιτροπής «European Job Days» η οποία και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας διοργανώνονται μέσω του δικτύου EURES σε όλα τα Κράτη Μέλη κάθε φθινόπωρο. Φέτος, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 300 εκδηλώσεις, σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ευρώπης. Οι Ημέρες Εργασίας ποικίλουν ως προς το εύρος και το αντικείμενο τους, αλλά όλες έχουν ως κοινή βάση την ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αντιστοίχιση των υποψηφίων με τις κατάλληλες θέσεις εργασίας, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σήμερα, καθώς και συμβουλές για αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη. 

Η καινοτομία που εισάγεται φέτος στη διοργάνωση της εκδήλωσης είναι η συνεργασία του δικτύου EURES Κύπρου με το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο και το «πάντρεμα» της πρωτοβουλίας «European Job Days» με την εµβληµατική πρωτοβουλία της Γ.Δ. Απασχόλησης της Ε.Ε. « Youth on the Move». Επιθυμία μας είναι όπως με την συνεργασία των δύο αυτών πρωτοβουλιών προσελκύσουμε μεγάλο αριθμό νέων με στόχο την ενημέρωση τους σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη για σκοπούς εκπαίδευσης και εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  1. Περίπτερο « Youth on the Move» : το περίπτερο “Νεολαία σε Κίνηση” θα οργανωθεί από την Ε.Ε. Το περίπτερο θα περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους για συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Μερικά από αυτά είναι το Eures, Euroguidance, Europass, Eurodesk, Europe direct, Euraxess, ESF, Microfinancing Authority, ΙΔΕΠ, κτλ. Τα δίκτυα θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που άπτονται της κινητικότητας στην Ευρώπη.
  2. Το «EURES Village» : στο “Χωριό του EURES” θα φιλοξενηθούν εκπρόσωποι από άλλα Κέντρα EURES τα οποία έχουν δείξει ενδιαφέρον για να επισκεφτούν την Κύπρο και να προωθήσουν κενές θέσεις εργασίας που μπορεί να ενδιαφέρουν κύπριους άνεργους. Οι χώρες που θα συμμετέχουν με εκπροσώπους των αντίστοιχων εθνικών κέντρων EURES είναι οι Σλοβακία, Τσεχία, Φιλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Βουλγαρία Ρουμανία, Γαλλία και Βέλγιο. Οι πλείστες θέσεις αφορούν την Χειμερινή Τουριστική βιομηχανία, τη μηχανική, τεχνολογία και άλλα τεχνικά επαγγέλματα.
  3. «Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Κύπρο»: Στόχος μας είναι να λάβουν μέρος Κύπριοι Εργοδότες και εγγεγραμμένα ιδιωτικά γραφεία εργασίας. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έχουν δηλώσει συμμετοχή εταιρείες με κενές θέσεις στην πληροφορική, μηχανολογία, και χρηματοοικονομικά.
  4. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνονται παρουσιάσεις και συζητήσεις για θέματα όπως η προώθηση της επιχειρηματικότητας, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε άλλες χώρες της ΕΕ, κτλ.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES

Το Δίκτυο EURES είναι η πανευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης που δημιουργήθηκε πριν από 15 και πλέον χρόνια και υποστηρίζεται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης σε 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Δίκτυο EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο με περισσότερους από 900 συμβούλους EURES σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους εργοδότες και τα άτομα που αναζητούν εργασία. Πρόκειται για κατηρτισμένους ειδικούς που παρέχουν στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας τις τρεις βασικές υπηρεσίες EURES: ενημέρωση, καθοδήγηση και εύρεση εργασίας. Οι Υπηρεσίες EURES παρέχονται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης κάθε κράτους μέλους δωρεάν και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των ευρύτερων υπηρεσιών των ΔΥΑ προς τους πολίτες.

Ο δικτυακός τόπος του EURES περιλαμβάνει κατά μέσο όρο στοιχεία για περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη ενώ έχουν προστεθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο βιογραφικά σημειώματα από άτομα που αναζητούν εργασία εκτός των συνόρων της χώρας κατοικίας τους. Επίσης στοn διαδικτυακό τόπο του EURES έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 32.000 εργοδότες οι οποίοι αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό από την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.eures.europa.eu

Το Δίκτυο EURES στην Κύπρο

Στην Κύπρο, το EURES λειτουργεί στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από το 2004. Το Δίκτυο στην Κύπρο παρέχει όλες τις υπηρεσίες που ενδείκνυται να προσφέρει σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες μέσω ενός δικτύου 9 Συμβούλων EURES οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι 9 Σύμβουλοι EURES είναι Μόνιμοι Εργατικοί Λειτουργοί στο Τμήμα Εργασίας και προσφέρουν τους τρεις τύπους των βασικών υπηρεσιών EURES, της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της τοποθέτησης, τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά θέσεων εργασίας. Έχουν εξειδικευτεί σε πρακτικά, νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την κινητικότητα σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι Σύμβουλοι EURES είναι τοποθετημένοι σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας σε όλες τις Πόλεις καθώς και στο Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου.

Σήμερα υπάρχουν στο Δίκτυο EURES γύρω στα 6000 βιογραφικά σημειώματα κύπριων πολιτών που αναζητούν εργασία μέσω του δικτύου ενώ υπάρχουν κατά μέσο όρο 450 κενές θέσεις από κύπριους εργοδότες που ενδιαφέρονται για εξεύρεση προσωπικού από την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων για τις οικιακές βοηθούς).

Το δίκτυο στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια προωθεί συνεργασίας με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα που λειτουργούν στη Κύπρο, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και παρουσιάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και οργανισμούς/φορείς νεολαίας, έχει στενή συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και πρωταρχικός του στόχος είναι η ενημέρωση του κυπριακού κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες αλλά και τα εμπόδια που υπάρχουν στην κινητικότητα για εργασία στην Ευρώπη.