Τον Ιούνιο του 2012 είχε υπογραφεί μεταξύ της ΕΕ, αφενός, και της Κολομβίας και Περού, αφετέρου, Εμπορική Συμφωνία με στόχο τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και των χωρών που αποτελούν την κοινότητα των Άνδεων. Η συμφωνία τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή με το Περού από τον περασμένο Μάρτιο, ενώ από την 1η Αυγούστου, έχει τεθεί σε εφαρμογή και με την Κολομβία.

Η συμφωνία ανοίγει τις αγορές για το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ, της Κολομβίας και του Περού. Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, δεν θα εφαρμόζονται καθόλου δασμοί σε βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση δασμών μέχρι €500 εκατ. ετησίως, υπέρ των εξαγωγέων.

Τα κυριότερα οφέλη της συμφωνίας, θα προέλθουν από τη δημιουργία πιο διαφανούς, προβλέψιμου και εφαρμόσιμου εμπορικού περιβάλλοντος. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κολομβία-Περού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει εκτεταμένες διατάξεις για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος της συμφωνίας είναι επίσης να ενθαρρυνθεί η περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της κοινότητας των Άνδεων. Επομένως, η ΕΕ ευελπιστεί ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, στη συμφωνία θα προσχωρήσουν και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής (Ισημερινός και Βολιβία).

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμφωνία είναι διαθέσιμες στην πιο κάτω ιστοσελίδα: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-487_en.htm?locale=en

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Κολομβίας

Το εμπόριο ΕΕ-Κολομβίας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ο όγκος του έφθασε σε περισσότερο από €14 δισεκατομμύρια το 2012. Η ΕΕ είναι η τρίτη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της Κολομβίας. Η ΕΕ εξάγει στην Κολομβία κατά κύριο λόγο μηχανήματα και μεταφορικό εξοπλισμό. Παράλληλα, η ΕΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Κολομβίας. Η ζήτηση της ΕΕ για κολομβιανά προϊόντα, αφορά κυρίως σε γεωργικά προϊόντα, καύσιμα και μεταλλεύματα. Η ΕΕ παραμένει επίσης ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Κολομβία.

Εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Κολομβίας

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κύπρου και της Κολομβίας κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα κατά το 2012 οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου στην Κολομβία δεν ξεπερνούσαν τις €5.000, ενώ οι εισαγωγές από την Κολομβία προσέγγιζαν τις €135.000. Η Κύπρος εισάγει από την Κολομβία κυρίως ζάχαρη και πολυαιθυλένιο.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες, εκτιμάται ότι η εφαρμογή της συμφωνίας με την Κολομβία, πέραν από τη διευκόλυνση πρόσβασης στις σχετικές αγορές, δημιουργεί ένα διάφανο και ασφαλές περιβάλλον για δραστηριοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων. Ανάλογα οφέλη προκύπτουν για τους τομείς των επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων.