Από την 1η Αυγούστου 2013, έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή το εμπορικό μέρος της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ονδούρας, της Νικαράγουα και του Παναμά. Αναμένεται ότι η προσωρινή εφαρμογή θα επεκταθεί σύντομα και στις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Αμερικής (Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Κόστα Ρίκα).

Το περιεκτικό εμπορικό μέρος της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, θα ανοίξει αμφίδρομα τις αγορές αγαθών, δημοσίων συμβάσεων, υπηρεσιών και θα διευκολύνει παράλληλα τις επενδύσεις. Αυτό θα δημιουργήσει ένα σταθερό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, βασισμένο σε προβλέψιμους και εφαρμόσιμους εμπορικούς κανόνες που, σε πολλές περιπτώσεις, υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αναλάβει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Επιπρόσθετα, με τη συμφωνία δημιουργούνται μηχανισμοί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εμπορικών ζητημάτων και την επίλυση εμπορικών διαφορών. Το εμπορικό μέρος της συμφωνίας περιλαμβάνει εκτεταμένες διατάξεις που εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και την εφαρμογή εργασιακών προτύπων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της συμφωνίας είναι επίσης να ενισχυθεί η οικονομική ολοκλήρωση και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Κεντρικής Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμφωνία είναι διαθέσιμες στην πιο κάτω ιστοσελίδα:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_en.htm

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ – ΚεντρικήςΑμερικής

Η ΕΕ είναι δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κεντρικής Αμερικής. Το 2012, οι εμπορικές συναλλαγές αγαθών ανήλθαν σε €14 δισεκατομμύρια (Ονδούρα: €1,4 δις, Παναμάς: €1,2 δις, Νικαράγουα: €0,4 δις). Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής εξάγουν στην ΕΕ κυρίως γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας (καφές, μπανάνες, ανανάς, ζάχαρη και θαλασσινά) καθώς επίσης και μερικά βιομηχανικά προϊόντα (μικροτσίπ, ιατρικά και οπτικά όργανα). Η ΕΕ εξάγει κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα, πετρέλαιο, αυτοκίνητα και μηχανήματα.

Εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Κεντρικής Αμερικής

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου προς τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής είναι περιορισμένες και το 2012 ανήλθαν σε €96.797 (2011: €32.434). Η Κύπρος εξάγει στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα και σωλήνες. Με τη συμφωνία μειώνονται σημαντικά οι δασμοί των κυριότερων εξαγωγικών προϊόντων της Κύπρου. Αντίστοιχα, οι συνολικές εισαγωγές της Κύπρου από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής το 2012 ανήλθαν σε €270.247 (2011: €162.381) και αποτελούνταν κυρίως από μπανάνες, ανανά, καπνικά προϊόντα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Το εμπορικό μέρος της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής, καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τα συμφέροντα της ΕΕ σε βασικούς τομείς υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η συμφωνία παράλληλα φιλελευθεροποιεί τις τρέχουσες πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των μερών, γεγονός που προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση και ευκαιρίες επέκτασης στις αγορές των χωρών της Κεντρικής Αμερικής.