Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου , διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα, με θέμα ” ΕΦΑΡΜΟΓH KANONΙΣΜΩΝ 16ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ “.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,ηλεκτρολόγους εργοληπτικών εταιρειών ή συμβουλευτικών γραφείων και επαγγελματίες που ασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνία έναρξης είναι η 20η Οκτωβρίου, 2014 και ολοκλήρωσης η 20η Νοεμβρίου. (Διάρκεια 35 ώρες)

Βρείτε πιο κάτω:
α) Brochure του προγράμματος
β) Έντυπο αίτησης ΚΕΠΑ
γ) Έντυπο αίτησης ΑΝΑΔ
δ) Έντυπο 2 της ΑΝΑΔ (συμπληρώνεται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό.