Βρείτε εδώ ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (EMS) για την επικείμενη εφαρμογή του προτύπου BS 7671:2008 (17η έκδοση κανονισμών του ΙΕΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 15 Μαϊου 2014 στο φαξ: 22348202, ή ηλεκτρονικά στο canthoulis@ems.mcw.gov.cy

Για επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κωνσταντίνο Ανθούλη στο 22800546