Όπως ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερ. 12.04.2013), οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αιτήσεις, σύμφωνα με τις διοικητικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2011/C 363/02) (1) για το γύρο του Ιουλίου 2014.

Ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία ζητείται δασμολογική αναστολή είναι τώρα διαθέσιμος στο θεματικό ιστότοπο (Europa) της Επιτροπής για την τελωνειακή ένωση (2) και σε αυτό το σύνδεσμο.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται επίσης ότι οι αντιρρήσεις για τις νέες αιτήσεις (πατήστε εδώ) πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών διοικήσεων, το αργότερο στις 13 Ιουνίου 2013, ημερομηνία της δεύτερης προγραμματισμένης συνεδρίασης της ομάδας δασμολογικής οικονομίας. Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους φορείς να συμβουλεύονται τον κατάλογο τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναστολής των αυτόνομων δασμών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htmEL C 106/10