Στην Κύπρο καταγράφηκε η μεγαλύτερη υποχώρηση στην τιμή κατοικίας στην Ευρωζώνη και η δεύτερη μεγαλύτερη σε ετήσια βάση στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε σήμερα η Eurostat.

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, σε ετήσια βάση, δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, οι τιμές υποχώρησαν κατά μέσο όρο στην στην Κροατία 14,4%, στην Κύπρο 9,4%, στην Ιταλία 4,8% και στην Ολλανδία 4,5%, ενώ στην Ευρωζώνη καταγράφηκε υποχώρηση 1,4 και στην ΕΕ 0,1%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρωζώνη σημειώθηκαν στην Εσθονία 15,6% και στην Ιρλανδία 6,3%.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το τρίτο, η μέση τιμή κατοικιών υποχώρησε στην Κύπρο 1,1%, μεγαλύτερες υποχωρήσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία (1,3%) και στην Ιταλία, ενώ ο μέσος όρος στην Eυρωζώνη ήταν -0,7% και στην ΕΕ -0,3%.

Η εξέλιξη των τιμών σε ετήσια βάση (Δ’ τρίμηνο 2013/Δ’ τρίμηνο 2012) ήταν σε χώρες της Ευρωζώνης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η εξής: Κύπρος -9,4%, Ισπανία -6,3%, Ιταλία -4,8%, Ολλανδία -4,5%, Σλοβενία -2,0%, Γαλλία -1,5%, Πορτογαλία -0,6%, Βέλγιο +0,2%, Φινλανδία +0,6%, Μάλτα +1,2%, Σλοβακία +2,2%, Ιρλανδία +6,3%, Εσθονία +15,6%.

Η εξέλιξη των τιμών σε τριμηνιαία βάση (Δ’ Τρίμηνο 2013/Γ’ τρίμηνο 2013), ηταν η εξής: Ισπανία -1,3, Ιταλία -1,2%, Κύπρος -1,1%, Βέλγιο -1,1%, Γαλλία -1,0%, Ολλανδία -0,5%, Σλοβακία -0,1%, Μάλτα +0,8%, Σλοβενία +1,0%, Λουξεμβούργο +1,2%, Πορτογαλία +1,4%, Ιρλανδία +2,5%, Εσθονία +2,6%.