Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2014, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού η ημερομηνία καταχώρησης της Ετήσιας Έκθεσης (ΗΕ32) με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και στα Ταμεία του Τμήματος παρατείνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Πέραν αυτής της ημερομηνίας, η καταχώρηση της Ετήσιας ΄Εκθεσης με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 καθίσταται υποχρεωτικά ηλεκτρονική για όλες τις περιπτώσεις, πλην των Δημοσίων Εταιρειών και των εταιρειών Δια Εγγυήσεως.