Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το Πρόγραμμα Διατροφής και Διαιτολογίας, του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) συνδιοργανώνουν την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014 Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) – Προκλήσεις και Ευκαιρίες σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία στις 09:00π.μ. Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας Δρ Φίλιππου Πατσαλή, εκπρόσωπος του οποίου θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΠΚ και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CYS.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους και έχει σαν στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναφορικά με Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν παραδείγματα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, και επιπλέον θα γίνει αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς και στα προβλήματα που εντοπίζονται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Επίσημος χορηγός επικοινωνίας της ημερίδας είναι η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

Βρείτε εδώ την πρόσκληση με το πρόγραμμα και όλες τις σχετικές πληροφορίες για δήλωση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 20 Μαΐου 2014.