Σε μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (KEΠ) διοργάνωσαν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, την ετήσια Ημερίδα Ποιότητας 2013.

Στην παρουσία του έντιμου Υπουργού Οικονομικών κου Χάρη Γεωργιάδη, τιμήθηκαν με τις Τιμητικές Διακρίσεις Ποιότητας, προσωπικότητες και Οργανισμοί με αξιόλογη προσφορά και αφοσίωση στην Ποιότητα.

Συγκεκριμένα τιμήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΛΟΤ) της Ελλάδας στο πρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Άγγελου Τόλκα για τη μακρόχρονη, αγαστή και γόνιμη συνεργασία που είχαν σε πολλούς τομείς ποιότητας καθ όλη τη διάρκεια της ιδρύσεως και λειτουργίας του CYS και της KΕΠ. Επίσης, τιμήθηκε ο Γιώργος Σιδέρης, Γενικός Διευθυντής της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, για την αφοσίωση του στις αρχές της ποιότητας και για την καταξιωμένη πορεία του ως Γενικός Διευθυντής της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας.

Κατά την εκδήλωση επιδόθηκαν 60 πιστοποιητικά σε Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Κυπριακό χώρο, για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001), ασφάλειας & υγείας στην εργασία (OHSAS 18001), διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001), οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (ΗACCP – ISO 22000), πιστοποιητικά ελέγχου παιχνιδότοπων, πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πιστοποίηση προϊόντων καθώς επίσης και πιστοποιητικά σήμανσης CE.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχει υπογράψει τρία Μνημόνια Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης του Ισραήλ (SII) διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο το πεδίο δραστηριοτήτων του και δημιουργώντας νέες συνέργιες που θα αποφέρουν για τον Οργανισμό και την Κύπρο πολλά οφέλη.

Συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ήταν η τίμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, του αποχωρούντα Γενικού Διευθυντή των δυο Οργανισμών, Δρα Ιωάννη Καρή και η απονομή σε αυτόν ειδικής τιμητικής πλακέτας για την ανεκτίμητη παρακαταθήκη που παραδίδει, ως Θεμελιωτής του Οικοδομήματος της Ποιότητας στην Κύπρο, μέσα από την πορεία του ηγούμενος των τριών δομών ποιότητας: της Τυποποίησης, της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης, για 30 και πλέον χρόνια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν αξιωματούχοι του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.