Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και μετά από έγκριση του Υπουργείου Άμυνας, διοργάνωσαν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 Ημερίδα με θέμα “Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης: Πρότυπα και Πιστοποίηση”.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΦ, Υποστράτηγος Ζερβάκης Δημόκριτος, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του CYS, κα. Αθηνά Παναγιώτου, καθώς και ο Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) προσκεκλημένος από το CYS και ο Δρ. Ανδρέας Βαρηάς, Επιτελής Τυποποίησης του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Ελλάδας (ΓΕΕΘΑ/Δ2) προσκεκλημένος από το ΓΕΕΦ.

Όπως ανέφερε ο κ. Επιτελάρχης στο χαιρετισμό του, η Τυποποίηση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντας για τις Ένοπλες Δυνάμεις και η ενδυνάμωση της στην Εθνική Φρουρά αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην ποιοτική αναβάθμιση της. Πρόσθεσε επίσης ότι, με την Τυποποίηση επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η μείωση του κόστους απόκτησης αμυντικού εξοπλισμού και γενικού υλικού, η διασφάλιση της ποιότητας, η απλοποίηση των διαδικασιών προμηθειών και η εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Τα θέματα της Ημερίδας που ανέπτυξαν Λειτουργοί του CYS και της Κυπριακής Εταιρίας Πιστοποίησης (ΚΕΠ), είχαν σκοπό να ενημερώσουν τους παρευρισκομένους για τη λειτουργία των δύο Οργανισμών, καθώς επίσης και για το Ευρωπαϊκό Συστήματος Τυποποίησης και πως μπορούν εμπειρογνώμονες από το ΓΕΕΦ και το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) να εμπλακούν σε αυτό και να το αξιοποιήσουν προς όφελος τους.

Επιπλέον έγινε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18/ΕΚ που διέπει τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων. Σημαντικό σημείο αναφοράς της Οδηγίας όπως αναφέρθηκε, η χρήση Ευρωπαϊκών προτύπων αποτελεί την πρώτη επιλογή στις περιπτώσεις που κάποια Δημόσια Σύμβαση περιλαμβάνει Τεχνικές Προδιαγραφές. Τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που προσφοροδότης επιλέξει να υποβάλει προσφορά για προϊόντα (ή/και υπηρεσίες) που δεν ακολουθούν τα πρότυπα που ζητά η σχετική Σύμβαση, είναι υποχρέωση του να αποδείξει την ισοδυναμία και καταλληλότητα τους με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.

Η Ημερίδα κάλυψε επίσης θέματα πιστοποίησης για τα Συστήματα Διαχείρισης (α) Ποιότητας ISO 9001, (β) Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 και (γ) Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001. Κάποια από τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται ήδη σε Μονάδες της ΕΦ που είναι και πιστοποιημένες από την ΚΕΠ, ενώ φάνηκε το ενδιαφέρον και από άλλες Μονάδες να προχωρήσουν με την εφαρμογή και την πιστοποίηση τους με τα Συστήματα αυτά.

Έγινε επίσης αναφορά στις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) αλλά και άλλων Φορέων όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDΑ) και το ΝΑΤΟ, για την ενίσχυση της Τυποποίησης στον αμυντικό τομέα, με τη σύσταση του Defence Standardisation Coordination Group (DSCG). Το DSCG όπως αναφέρθηκε, έχει σκοπό μεταξύ άλλων να βοηθήσει και να βελτιώσει τις συνέργιες μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής τυποποίησης και να συμβάλει στην εκπόνηση “Υβριδικών Προτύπων”, πρότυπα δηλαδή που έχουν εφαρμογή τόσο στον αμυντικό τομέα όσο και στον πολιτικό και κατ’ επέκταση να διευκολύνουν τα θέματα στρατιωτικών συμβάσεων στην Ευρώπη.

Σε παρουσίαση που έγινε από Στέλεχος του ΓΕΕΦ, εξηγήθηκαν οι τρόποι λειτουργίας των διαφόρων Φορέων της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τυποποίησης και τη συμμετοχή των αρμόδιων Τμημάτων της ΕΦ σε αυτούς.

Ο Δρ. Βαρηάς παρουσίασε στους παρευρισκομένους το μοντέλο λειτουργίας της Τυποποίησης στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και έκανε αναφορά στη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ ΓΕΕΘΑ και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

Η Ημερίδα διεξήχθη στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και την παρακολούθησαν στελέχη και πολιτικό προσωπικό του ΓΕΕΦ και του Υπουργείου Άμυνας από διάφορα Όπλα και Σώματα.