Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της Εκδήλωσης ICT Proposers’ Day 2014, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Οκτωβρίου 2014, στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Εκδήλωση αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρώπη ενώ κάθε χρόνο η συμμετοχή ξεπερνά τα 4.000 άτομα προερχόμενα από την ακαδημία, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Κύριος στόχος της είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στη θεματική ΤΠΕ του Προγράμματος Horizon 2020 και τις Προσκλήσεις που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο του 2014 με καταληκτική ημερομηνία εντός του 2015. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν δυνητικούς εταίρους, να ανταλλάξουν ιδέες για τα Έργα τους και να εξερευνήσουν δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο του 2014.

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Λίτσα Κουντουρίδου, Επιστημονικό Λειτουργό (Τομέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας) στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Τηλ 22205020.